Үйлдвэрлэлийн үйл явц

1. Түүхий эд

1. Түүхий эд

2. Чанарын утсыг хянах

2. Чанарын хяналт -Утас

3. Механик нэхэх

3. Механик нэхэх тор

4.Flanging the Savage

4. Flanging The Salvage

5.Угсрах, эвхэх

5. Угсрах, эвхэх

6. Чанарын хяналт

6. Чанарын хяналт

7. Шахах ба савлах

7. Шахах ба савлах

8. Бэлэн бүтээгдэхүүн

8 Бэлэн бүтээгдэхүүн